dimecres, 28 d’abril de 2010

¡Ni calvo ni siete pelucas!

L'obesitat, l'anorèxia i el poc exercici propicien les infeccions. Via El Periódico de Catalunya.

"Les dades més noves de les seves investigacions són les que demostren que, des del punt de vista immunològic, tan negatiu és l’excés de pes corporal com l’escassetat. «L’obesitat és una malnutrició, igual que ho és deixar de menjar –explica Marcos–. Els obesos ingereixen moltes calories, energia, però acostumen a tenir dèficit en micronutrients: minerals i vitamines»."